logo_sm
Ti, kteří mohou, se mají postarat o ty, kteří nemohou.
A někdo musí promluvit i za ty, kteří nemají hlas.

Babička Bolavá (Terry Pratchett, Jan Kantůrek)

Nie som väzenkyňou minulosti

Nie som väzenkyňou minulosti

mm

Život sú straty a nálezy. Ľudia väčšinou nariekajú nad tým, o čo prídu. Len málokto sa vie tešiť z toho, čo mu zostáva, hovorí Edith Egerová v rozhovore s Ivanom Drábekom.

autor obrázku

Dať aspoň kúsok zo seba

Marta Moravčíková

Jelena Obrazcovová: „Máme iba jeden život. Nikto nám iný nedá. Preto by sme nemali podliehať mienke druhých. Ak chceme v živote čosi dokázať, nesmieme nikomu dovoliť, aby nás znásilňoval alebo utláčal. A znásilňovať sa nesmieme ani my sami.“

Drahoš nebol nick

Marta Moravčíková

Tretí rozchod

Tretí rozchod

Marta Moravčíková

Keď mi Milan Chvíla začiatkom jesene 2004 oznamoval, že na rozdiel od spolupacienta z izby, jemu po internom vyšetrení zavedenie sondy do žalúdka odporúčali, tešili sme sa, ako keby sme vyhrali prvú cenu v lotérii. Milan však vyhral viac. A nie iba viac otvorov v tele, ako hovoril s humorom, ktorý ho neopúšťal ani v tých najčernejších chvíľach. Vyhral život. Hoci to nebude možné ústami, predsa len bude môcť jesť.

PF2015

PF2015

Nech sa formulkou, ktorú zbadáte, keď kliknete na toto PF, nemusí v roku 2015, ale ani v tých po ňom, hlásiť nijaký vojak na svete.

Úryvok zo života

Úryvok zo života

Marta Moravčíková

S príchodom prvých chladnejších dní sa u nás v tom čase začali vŕšiť debničky z najrozličnejšej zeleniny a ovocia. Vystielali sme ich jemným bielym papierom a ukladali do nich spočiatku nie veľmi úhľadné balíčky dobroty, ktorá je v našich zemepisných šírkach súčasťou vianočných obradov. Ukladali sme ich s otcom a bratom, kým mama rozrábala cesto, sedela za mašinou v obláčikoch sladkastej pary a vyrábala tenké ilúzie pokoja a mieru.

Foto: MartaM

V tieni hrôz

Marta Moravčíková

Nie je to tak dávno, čo sme si pripomenuli sté výročie začiatku prvej svetovej vojny, ale plesajúc, hoci triezvo, nad jej koncom, akosi nevenujeme pozornosť tomu, že pomaly a plazivo, zahalenú do rúšok občianskych vojen, začali mocní tohto sveta už dávno možno tretiu. Ani tá nevstúpila do nášho života a na našom území dunením výbuchov a bombami (teda aspoň nie zatiaľ).

Kontakt: martam @ martam . sk | Webmaster: Fidel